Nasz sklep internetowy umożliwia także zakupy hurtowe. Aby kupować w cenach hurtowych, należy uzyskać status hurtownika. Status hurtownika mają szansę uzyskać zarejestrowani użytkownicy naszego sklepu, którzy:

  1. Prowadzą działalność gospodarczą. Dla szybszego rozpatrzenia zgłoszenia prosimy o jednoczesne przesłanie fax'em lub mailem aktualnych dokumentów firmy.
  2. Nie mają żadnych zaległości finansowych względem naszej firmy.
  3. Zamierzają w najbliższym czasie złożyć pierwsze zamówienie w wysokości wskazującej na jego hurtowy charakter.

Jak uzyskać status hurtownika?
Należy zarejestrować się w naszym sklepie a następnie skontaktować się z nami, podając login do konta i wyrazić chęć posiadania statusu hurtownika. Następnie poprosimy o kopie niezbędnych dokumentów do weryfikacji danych firmy. Po pozytywnych rozpatrzeniu zgłoszenia, konto zarejestrowane przez firmę uzyska status hurtownika.

Jak dokonywać zakupów hurtowych?
Aby dokonać zakupów hurtowych, należy zalogować się w sklepie na konto, posiadające status "klient hurtowy". Po zalogowaniu się oprogramowanie sklepu automatycznie rozpozna klienta jako hurtownika - przy wszystkich towarach zamiast cen detalicznych, będą widoczne ceny hurtowe i w tych cenach będą dokonywane zakupy.

Uwaga.
Wystąpienie o status hurtownika przyjmujemy jednocześnie jako deklarację, o której mowa w przytoczonym powyżej punkcie 3. W przypadku braku jego realizacji zastrzegamy sobie prawo do wycofania statusu hurtownika.